Lorién de Borbuén
 
Autor: Ferrán Marín i Ramos
Edición: O Limaco Edizions
Caract: Año 2006, 60 p, 14,5 x 20,5 cms.
ISBN: 84-933380-4-4
     
 

Roger de Santes Creus ye un monche que tien una intresán istoria que rezentar ta liberar a suya conzenzia. Pertenexe a o Zíster e ye destinau como copista en o monesterio de Bergüela (Semontano d'o Moncayo) aon ha de fer-se cargo d'a educazión de Rodrigo, fillo segundón d'o comandán de l'arzebispe de Tarazona. A bida en o semontano ye tranquila dica que l'arzebispe dezide acullir a un trobaire oczitán. Monche, aluno e caballer ferán gran amistanza. Bel diya o trobaire se namora de Doña Nunila, promesa de Don Artal de Borxa, e comenzipian os poblemas que rematarán en una baralla entre as tropas de Don Artal e las d'os atros nobles d’a redolada. L’amor, a balura, l'amistanza e a locura son os exes arredol d’os cualos chira l’aizión d’ista istoria.

 


Dirección General de Cultura. Centro del Libro y la Cultura de Aragón .
Edificio Ranillas. Avda. Ranillas 5 D 50071  (ZARAGOZA)
Tel. 976 714 934 – Fax 976 71 48 08
Política de Cookies - Privacidad - Aviso Legal - centrodellibro@aragon.es