Les aventures del sastre Roc d´Arça
 
Autor: Desideri Lombarte i Arrufat
Col: LoTrinquet(4)
Edición: Instituto de Estudios Turolenses
Caract: Año 2010, 131 p, 15 x 21 cms.
ISBN: 978-96053-56-4
     
 

La aventures del Sastre Roc d´Arça situen el lector en la Pena-roja del segle XVI. La vila en aquells anys estava formada pels carrers que recorrieren paralels al peu del castell i l´església de la Verge Maria de la Mola, situats al cim de la muntanya que acollia la població. En la novela es fa referència a personatges històrics que apareixen en documents de l´època i d´altres, els més importants, com el Roc o la Dolceta, que són creats per l´autor per a desenvolupar l´acció narrativa. L´escritor fa referència  dels passtges històrics de la cila, com la visita  dels seyors  de Calatrava exigents en el pagament de tributs que reduïen l´escassa economia de la població, i que contrasten amb les escenes humoriístiques, com l´esquellada el dia de la boda als protagonista. La incorporació de la toponímia és una de les característiques dels textos d´en Desideri Lombartde. A més l´escriptor recuper quasi perduts en la memòria  collectiva del Matarraya.

 


Dirección General de Cultura y Patrimonio. Centro del Libro y la Cultura de Aragón .
Edificio Ranillas. Avda. Ranillas 5 D 50071  (ZARAGOZA)
Tel. 976 716 603 – Fax 976 71 48 08
Privacidad - Aviso Legal - centrodellibro@aragon.es