El català de la Condonyera (Terol, Aragó)
 
Autor: Artur Quintana i Font
Col: Ainas (18)
Edición: Gara d'edizions, Institución Fernando el Católico, Prensas Universitarias de Zaragoza
Caract: Año 2012, 270 p, il, 17 x 24 cms.
ISBN: 978-84-8094-66-5
     
 

El català de la Codonyera és la segona edició de la tesi doctoral de l’autor, publicada en 1986. N’és una versió corregida i considerablement ampliada, especialment en el capítol dedicat al vocabolari que té ara, si fa no fa, un 25% més de mots. Es descriu ací el català tan original de la Condonyera, precisant-ne minuciosament la fonètica, la morfología, el lèxic, Aixa como la toponímia. Amb una tendencial afany de totalitat. Un atles lingüístic de 16 mapes comentats permet de situar el català de la Condonyera en el marc de les valls del Matarranya i del Baix Guadalop. Tot plegat queda arrodonit per nombroses postres de literatura popular i un índex de mots. El llibre presenta bàsicament el català de la Condonyera, i la idiosincrasia dels seus parlants en molts exemples, tal com eren fa quaranta anys, quan el procés de substitució lingüística del català pel castellà a la Condonyera no es trobava tan avançat. Res no queda tan lluny dels interesaos de l’autor que documentar amb detall aquest procés de substitució, ans ben al contrari: El català de la Condonyera és entès com una contribució a l’estudi i foment del patrimoni lingüístic aragonès.

 

 


Dirección General de Cultura. Centro del Libro y la Cultura de Aragón .
Edificio Ranillas. Avda. Ranillas 5 D 50071  (ZARAGOZA)
Tel. 976 714 934 – Fax 976 71 48 08
Política de Cookies - Privacidad - Aviso Legal - centrodellibro@aragon.es