Fora de temps, fora de lloc
 
Autor: Marta Momblant Ribas
Col: Lo Trinquet (2)
Edición: Instituto de Estudios Turolenses
Caract: Año 2010, 191 p, 15 x 21 cms.
ISBN: 978-84-96053-43-4
     
 

Fora de temps, fora de lloc és això: quatre personatges en edats molt diferents que els fa suposar inompatibles –fora de temps- i que no acaben d´encaixar amb l´indret on es troben –fora de lloc. A l´entorn d´aquests dos pols, temps i espai, gira la comèdia d´un cert ménage à quatre, joc amorés d´on els personatges eixiran dos a dos. Durant tot el desplegament de la peça l espectador-lector es troba somès, conduït amb encert per l´autora, a l´afany i a la tensió –quasi com en una novel.la de lladres i serenos- per descobrir la identitat de les dues parelles, qui anirà amb qui, i que no sabrà fins al final.

 


Dirección General de Cultura. Centro del Libro y la Cultura de Aragón .
Edificio Ranillas. Avda. Ranillas 5 D 50071  (ZARAGOZA)
Tel. 976 714 934 – Fax 976 71 48 08
Política de Cookies - Privacidad - Aviso Legal - centrodellibro@aragon.es