Roda la mola. Poesia del Baix Aragó de llengua catalana dels orígens als nostres dies
 
Coordinador: Artur Quintana i Font
Col: Lo Trinquet (1)
Edición: Instituto de Estudios Turolenses
Caract: Año 2010, 268 p, 15 x 21 cms.
ISBN: 978-84-96053-42-7
     
 

La poesia en el Baix Aragó de llengua catalana comença a finals del segle XIV amb en Guillem Nicolau, i ho fa per la porta gran de la traducció de les Heroides d´Ovidi, amb la modernitat més absoluta dins l´incipient humanisme aragonès. Són els anys dolços per a la llengua, que ja fa temps que s´ha independizat del llatí, i aviat en la lírica lixarà l´estil del trobadors –just abans de tancar el segle naix Ausiàs Marc. En aquells temps el rei sabia les llegües del súbdits –aragonès i català- i les feia servir en els documents de la cancelleria, a més del llatí. Aragonès i català hi eren oficials, que diríem ara.

 


Dirección General de Cultura. Centro del Libro y la Cultura de Aragón .
Edificio Ranillas. Avda. Ranillas 5 D 50071  (ZARAGOZA)
Tel. 976 714 934 – Fax 976 71 48 08
Política de Cookies - Privacidad - Aviso Legal - centrodellibro@aragon.es