Maquis i masovers : Entre la resistència, la supervivència i el terror
 
Autor: Raül González Devís
Col: La Barcella, sèrie Minor(3)
Edición: Onada Edicions
Caract: Año 2018, 384 p, il, 15 x 21 cms.
ISBN: 978-84-17050-65-8
     
 
La resistència armada antifranquista va representar el major esforç que hi haguè per enderrocar la dictadura de Franco. Els recursos humans i materials dedicats, incorporats des de l?interior i enviats des de França (especialment pel PCE), pretengueren bastir un projecte armat per restaurar la República. Significant tant la consagració del compromís antifranquista d´exiliats o represaliats com un refugi per escapar de la repressió i per sobreviure, implicà esperances, grans expectatives i enormes i valuoses pèrdues.
L´objectiu de la present obra, és efectuar un anàlisi de l´AGLA (Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón), des de 
l´òptica territorial i del component humà que integrà i col·laborà amb l´Agrupació.

La resistencia armada antifranquista representó el mayor esfuerzo que hubo para derribar la dictadura de Franco. Los recursos humanos y materiales dedicados, incorporados desde el interior y enviados desde Francia (especialmente por el PCE), pretendieron construir un proyecto armado para restaurar la República. significando tanto la consagración del compromiso antifranquista de exiliados o represaliados como un refugio para escapar de la represión y para sobrevivir, implicó esperanzas, grandes expectativas y enormes y valiosas pérdidas. 
El objetivo de la presente obra, es efectuar un análisis de la AGLA (Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón), desde la óptica territorial y del componente humano que integró y colaboró con la Agrupación.

 


Dirección General de Cultura y Patrimonio. Centro del Libro y la Cultura de Aragón .
Edificio Ranillas. Avda. Ranillas 5 D 50071  (ZARAGOZA)
Tel. 976 716 603 – Fax 976 71 48 08
Política de Cookies - Privacidad - Aviso Legal - centrodellibro@aragon.es