Fendo L'onso. Asayos de antropolochía zoolochica
 
Autor: Rafel Vidaller Tricas
Col: Pan de Paxaricos (7)
Edición: Comarca Alto Gállego
Caract: Año 2017, 120 p, il, 21 x 21 cms.
ISBN: 978-84-944456-3-7
     
 
A mirada umana sobre o resto d´os animals ye tan bariata como dibersas son as culturas, como diferens son os meyos naturals en as que istas se desembolican. Manimenos, asobén gosa trobar-se un filo que nos traye dende o prenzipie d´os tiempos dica güei. Un filo cualo bayo podemos trobar en os mesmos nombres d´a fauna, en as falordias e mitos en os que aparixe, en os sistemas que femos serbir ta clasificar-la. Otras begatas treminan usos, istorias, comerzio, esplicazions populars a fenomenos naturals, cambeos culturals en os que una espezie pasa dende o cobalto d´a mitolochía enta o disprezio u a risión. Asobén, as reazions, modernas debán d´a presenzia de onsos, lupos, culebras, guardafuens, paniquesas u bombolons no son sino autualzazions de biellos mitos, de culturas que se refán de contino.
 


Dirección General de Cultura y Patrimonio. Centro del Libro y la Cultura de Aragón .
Edificio Ranillas. Avda. Ranillas 5 D 50071  (ZARAGOZA)
Tel. 976 716 603 – Fax 976 71 48 08
Privacidad - Aviso Legal - centrodellibro@aragon.es